Voer uw trefwoord in

Privacy

Uw persoonsgegevens worden door W-Can verwerkt.

Bedrijfsgegevens :

W-Can SComm, Grand Route 9, B-1435 Corbais

Heeft u een vraag over uw persoonlijke gegevens bij W-Can? Contact: vp@w-can.be.

.

Als organisatie vinden wij het uiterst belangrijk om uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens op een juridisch correcte en veilige manier te verwerken.

Met deze verklaring willen wij u duidelijke informatie geven over de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken (opvragen, verzamelen, opslaan, gebruiken, enz.) en voor welke doeleinden wij ze verwerken. Wij informeren u ook over de manier waarop u, indien u dat wenst, uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Wanneer wij in het navolgende spreken over persoonsgegevens, bedoelen wij voornamelijk identificatie- en contactgegevens zoals uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie binnen uw organisatie, taalregime, geslacht, ?

 

Deze privacyverklaring heeft primair betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en voormalige cliënten en hun medewerkers, personen die belangstelling hebben getoond voor onze diensten en personen met wie W-Can en haar medewerkers in het kader van haar taken en werkzaamheden in contact komen.

 

U bezoekt onze website

W-Can kan bepaalde gegevens opslaan door middel van cookies die op uw computer worden geplaatst. Een "cookie" is een klein bestand dat door een webserver wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit kleine bestand bevat informatie over uw bezoek aan een bepaalde website.

Het doel van deze cookies is om uw surfervaring bij uw volgende bezoek aan onze website te verbeteren en om algemene statistieken over de kwaliteit en het gebruik van de website op te stellen. Cookies worden niet gebruikt voor commerciële of direct marketing doeleinden.

Indien u dit wenst, kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd.

Als u op W-Can klantenportaal surft, wordt u om veiligheidsredenen verzocht zich te registreren en kunnen wij uw surfgedrag op W-Can controleren om u gepersonaliseerde informatie te kunnen verstrekken. Op basis van uw bezoeken aan de site kunnen wij ook statistieken samenstellen om de dienstverlening van W-Can te verbeteren. In dit verband zullen wij trachten de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

U heeft zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief

In dat geval worden uw persoonsgegevens verwerkt met het oog op de opvolging van uw inschrijving en de verzending van de nieuwsbrief. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om u andere, vergelijkbare informatie toe te zenden. U hebt altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven.

U hebt aangegeven dat u op de hoogte wilt worden gehouden van onze activiteiten.

In dat geval worden uw persoonsgegevens verwerkt om u te informeren over W-can activiteiten en evenementen die door W-can of haar partners worden georganiseerd.

U neemt deel aan een van onze evenementen of u heeft een product besteld bij W-can.

De gegevens die u ons toestuurt bij uw inschrijving voor het evenement, worden verwerkt met het oog op de opvolging van uw inschrijving (uitnodiging, ontvangstbevestiging, bijkomende informatie over het evenement, facturatie (indien van toepassing), ...). Wij kunnen uw feedback ook opslaan met het oog op tevredenheidsonderzoeken of eventuele klachten. In dit verband streven wij ernaar de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

Voor sommige evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met hun voornaam, achternaam, functie en organisatie.

Tijdens sommige evenementen kunnen achtergrondbeelden en foto's van deelnemers worden gemaakt ter illustratie en ondersteuning van de activiteiten en missie van W-Can.

U neemt contact op met W-Can over een specifieke vraag

Indien u contact opneemt met W-Can, bijvoorbeeld met een verzoek om informatie (zoals over gecertificeerde opleidingen), zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de behandeling van uw verzoek.

U bent werknemer van een bedrijf dat diensten verleent voor W-Can

Indien u werknemer bent van een organisatie of bedrijf dat een contractuele relatie heeft met W-Can, zullen uw gegevens worden verwerkt:

 • voor de follow-up van de dienstverlening en uw eventuele opmerkingen of klachten in dit verband;
 • voor het algemene beheer van klanten en leveranciers, met inbegrip van de boekhouding, de behandeling van geschillen en gerechtelijke procedures, de inning of overdracht van schuldvorderingen en de bescherming van onze rechten in het algemeen.

Je solliciteert naar een baan bij W-Can

Indien u solliciteert naar een openstaande functie of een open sollicitatie stuurt, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens in het kader van de follow-up van uw sollicitatie.

U bezoekt W-Can

Indien u W-Can bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens ten behoeve van de fysieke beveiliging van het gebouw (bijv. registratie van bezoekers, cameratoezicht).

 

W-Can zal uw persoonlijke gegevens nooit delen met of verkopen aan derden die deze gegevens voor hun eigen commerciële doeleinden verwerken.

W-Can kan echter gebruik maken van externe verwerkers (bijv. ICT, logistiek) om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit zijn bedrijven die uw gegevens verwerken binnen een specifiek kader en in overeenstemming met een taak die door W-Can is gedefinieerd.

Deze bedrijven zijn gevestigd in België of in de Europese Unie.

In uitzonderlijke gevallen kan W-Can ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten of instanties die bij wet zijn aangewezen.

W-can heeft een samenwerkingsverband met Fan's Holding SRL en W-partner SRL en in dit kader kunnen de gegevens worden gedeeld voor het specifieke doel van deze samenwerking.

 

W-Can bewaart uw persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer dan noodzakelijk is.

 

Toegang tot uw gegevens

Indien u een recht van toegang wenst tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken, kunt u ons dat laten weten. Indien u gebruik maakt van dit recht op toegang, zal W-Can u een overzicht toesturen van de gegevens die wij bewaren en verwerken.

Aanpassing van uw gegevens

Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben ontvangen niet meer juist zijn, kunt u ons dat laten weten. Wij zullen zo spoedig mogelijk de nodige aanpassingen doen om de gegevens te vervolledigen.

Uw gegevens verwijderen

Als u niet wilt dat W-Can uw gegevens nog langer verwerkt, kunt u altijd contact met ons opnemen en verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

Overdracht van uw gegevens

U hebt het recht W-Can te verzoeken de persoonsgegevens die u aan W-Can hebt verstrekt rechtstreeks aan uzelf of aan een derde over te dragen.

 

Indien u een van de bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen of een klacht wenst in te dienen over de wijze waarop W-Can uw gegevens verwerkt, kunt u contact met W-Can opnemen door

 • e-mail : vp@w-can.be
 • brief : W-Can SComm, Grand Route 9, B-1435 Corbais

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dit zal W-Can in staat stellen uw verzoek op een concrete en correcte manier te behandelen. W-Can zal uw identiteit verifiëren om te voorkomen dat een derde in uw plaats uw rechten uitoefent.

Indien u meer informatie wenst of het niet eens bent met het standpunt van W-Can, kunt u gaan naar de website van de gegevensbeschermingsautoriteit waar u, indien u dat wenst, een klacht kunt indienen.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Zoals hierboven vermeld, volgt hier een overzicht van uw privacyrechten

 • Recht op informatie (wie is de beheerder, welke gegevens worden bewaard, voor welk doel, enz.)
 • Recht op rectificatie
 • Recht van bezwaar
 • Recht op toegang tot uw gegevens
 • Recht om het gebruik van uw gegevens te beperken
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
 • Recht op wissen

Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Eenieder die van oordeel is dat de verwerking van zijn gegevens een inbreuk vormt op zijn rechten, kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

NL